Organisatie - NBTC

Organisatie

Over ons

NBTC is dé destinatiemanagement-organisatie van Nederland. We werken voor en met partijen uit verschillende sectoren aan de positionering, ontwikkeling en marketing van ons land. Dit doen we ten behoeve van een leefbare, geliefde en waardevolle bestemming Nederland; voor bezoekers, bedrijven en bewoners.

Verbinden en samenwerken

We zorgen voor een nationale visie op toerisme en de vertaling hiervan in de praktijk. We verbinden en faciliteren steden, regio’s en andere partijen met kennis en data. Hiernaast bieden we ondersteuning bij vraagstukken over positionering, bestemmingsontwikkeling en marketingactiviteiten. We werken nauw samen met onder meer het toeristische bedrijfsleven, regionale en lokale destinatiemanagement-organisaties en provincies en ministeries. Zo komen we gezamenlijk tot initiatieven die bezoekers aantrekken voor vakanties of zakelijke bijeenkomsten in Nederland.

Stichting met Raad van Toezicht

NBTC is een onafhankelijke stichting die werkt met een Raad van Toezicht. Deze bestaat, inclusief de voorzitter, uit ten minste vijf leden en heeft als belangrijkste taak het wettelijk toezicht op de organisatie. In de raad hebben zitting: Han Polman (voorzitter), Walter Drenth, Paul Geraeds, Désirée van Gorp, Rob van Gijzel, Annelies Jansen, Harm Kreulen en Angelique Lombarts.

Het team van NBTC

Bij NBTC werken zo’n 70 professionals verspreid over het hoofdkantoor en de buitenlandse vestigingen. Bekijk de leden van ons team.