Perspectief bestemming Nederland 2030

Een nieuwe visie op toerisme ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders.

Op de nationale Toerisme Top op 10 oktober 2018 heeft NBTC Holland Marketing Perspectief 2030 gelanceerd, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven.

Het Perspectief is samengesteld met ruim honderd experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, bewoners en bestuurders, en kan gezien worden als een keerpunt. De komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar.

De huidige versie is een eerste aanzet en wordt komende periode gevalideerd en geconcretiseerd. Uw bijdrage hierin is meer dan welkom. U kunt uw schriftelijke reactie op het document tot 1 december 2018 mailen naar communicatie@holland.com

Na finaliseren van het document wordt vanaf begin volgend jaar toegewerkt naar een actieprogramma en ondersteunende organisatie.

Klik hier voor de volledige versie van Perspectief 2030.

Klik hier om de #ToerismeTop2018 in zijn geheel terug te bekijken.

Over dit document
Dit document is een initiatief van NBTC Holland Marketing. Het kwam tot stand onder begeleiding van strategiebureau Fronteer, met de input van meer dan honderd opinion leaders binnen en buiten de bezoekerseconomie.

Bekijk hier enkele media-uitingen naar aanleiding van de publicatie van het Perspectief 2030

Denkt u mee?

Stuur uw schriftelijke bijdrage vóór 1 december naar
communicatie@holland.com

Stuur een E-mail