Strategisch evenementenbeleid

Evenementen stimuleren recreatief dagbezoek en verblijfstoerisme vanuit het buitenland. In geval van eenmalige, tijdelijke evenementen is er een grotere aanleiding om ons land te bezoeken. De economische resultaten van grote internationale publieksevenementen zijn dan ook indrukwekkend. Sommige jaren kennen een overvloed aan evenementen, terwijl in andere jaren juist een belangrijk internationaal evenement ontbreekt. De programmering kan hierop worden afgestemd.

Verschillende partijen binnen en buiten de gastvrijheidsindustrie kunnen (financieel) profijt hebben van een internationaal evenement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verblijfsarrangement rondom een expositie. Ook grootschalige sportevenementen bieden mogelijkheden voor zowel de gastvrijheidssector als culturele instellingen om aangepaste commerciële proposities te ontwikkelen. Het is dan ook van belang om geplande evenementen in een vroeg stadium bij alle relevante partijen op de agenda te zetten. De volgende thema’s staan in 2017 en de komende jaren centraal in Holland marketing.

[2017] Mondriaan to Dutch Design

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunststroming De Stijl werd opgericht door Theo van Doesburg in Leiden. De vernieuwingsdrang van De Stijl leeft de laatste 25 jaar voort in Dutch Design.

Lees verder

[2017] Internationale Hanzedagen

2017 is ook een belangrijk jaar voor de Nederlandse Hanzesteden. Van 15 t/m 18 juni vinden de Internationale Hanzedagen plaats. De Hanzedagen zijn bijeenkomsten van Europese Hanzesteden. Ieder jaar organiseert één van de Hanzesteden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn om elkaar te ontmoeten en de steden te promoten. Inmiddels is dit een internationaal netwerk van 187 Hanzesteden uit zestien landen. Een groots evenement waarbij veel bezoekers uit binnen- en buitenland worden verwacht. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hanze2017.nl.

Lees verder

[2018] Culturele Europese Hoofdstad

In september 2013 werd Leeuwarden verkozen tot Culturele Europese Hoofdstad 2018. De internationale jury koos unaniem voor de hoofdstad van Friesland, Maastricht en Eindhoven waren ook genomineerd.

Lees verder

[2019] Rembrandt and the Dutch Golden Age

De Hollandse Gouden Eeuw (17e eeuw) was een periode van welvaart voor de Republiek der Nederlanden. Met de Oost-Indische Compagnie (VOC) bloeide de handel op. Steden die lid waren van de VOC behoorden tot de meest welvarenden in Nederland. De rijke geschiedenis van deze steden is nog steeds zichtbaar in de vele herenhuizen, grachten, kerken, stadsmuren en havens. Ook de kunst en wetenschap bloeiden op. Dit is terug te zien in de schilderkunst van de beroemde Hollandse Meesters: Rembrandt, Hals, Vermeer en Steen. In 2019 is het precies 350 jaar geleden dat Rembrandt is gestorven en ter ere van deze gebeurtenis werken we in 2019 samen met Middelburg, Dordrecht, Delft, Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen aan het jaar van ‘Rembrandt and the Dutch Golden Age’.

Lees verder

[2020] Pelgrim jaar

In 2020 is het precies 400 jaar geleden dat pelgrims de oversteek vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten maakten. De projectgroep met de naam Mayflower 400 is opgericht om invulling te geven aan de herdenking in 2020. De groep bestaat uit een samenwerkingsverband van verschillende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de stad Leiden. Een belangrijk thema voor Holland promotie in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.

Lees verder

[2020] 75 jaar bevrijding

De Liberation Route is een internationale herdenkingsroute die belangrijke mijlpalen uit de moderne geschiedenis met elkaar verbindt. De route zelf vormt een verbinding tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de westelijke geallieerden vanaf Zuid-Engeland naar de stranden van Normandië, de Belgische Ardennen, Zuid-Oostelijke provincies van Nederland, het Hürtgenwald en Berlijn. De NBTC storyline Liberation Route krijgt in 2020 een prominentere rol in Holland marketing omdat we dan vieren dat Nederland 75 jaar in vrijheid leeft.

Lees verder

[2021] Ode aan het Nederlands landschap

In 2021 brengen we een ode aan het Nederlands landschap. De veelzijdigheid van het Nederlands landschap overweldigt. Dat zien we elke dag terug in kunst, design en in technologie. De hoogste tijd om een themajaar te organiseren samen met musea, architecten en designers en natuurlijk de landschapsorganisaties zelf met als doel internationale promotie van het prachtige Nederlandse landschap.

Lees verder

[2022] Floriade Almere

Op deze zevende editie staat de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector centraal. Kennis, producten en technologieën uit de tuinbouw worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente en mondiale verstedelijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid.

Lees verder

Contact

Een overzicht met voor de internationale bezoeker relevante evenementen is niet uitputtend; het is de bedoeling dat wij deze continue aanvullen met nieuwe initiatieven. Zo blijven we actueel. Uitgangspunt hierbij is dat het moet gaan om eenmalige, grootschalige thema's, vieringen, jubilea, (her)openingen van musea of toeristische attracties die interessant zijn voor een internationaal publiek. Kent u zo’n thema dat nog niet in bovenstaand overzicht terug komt? Neem dan contact op met Janneke Hendrikx.

Stuur een e-mail