’Nederland is meer dan Amsterdam’

NBTC heeft kennisgenomen van het D66 actieplan ‘Nederland is groter dan Amsterdam’. Aangezien de huidige strategie zich richt op het spreiden van internationale gasten in tijd en ruimte, juichen we de steun voor deze aanpak toe. In het actieplan van D66 staan punten waarmee wij het roerend eens zijn en daarnaast zijn er onderdelen opgenomen die ‘werk in uitvoering’ zijn. Tot onze spijt zijn er ook zaken benoemd die berusten op verkeerde veronderstellingen. Ondertussen hebben we telefonisch contact gehad met Jan Paternotte (D66) en is hij inmiddels ingegaan op uitnodigingen tot een werkbezoek. Wij kijken er naar uit! Op basis van inhoudelijke verdieping kunnen misvattingen worden weggenomen en samen met overheden, politiek en bedrijfsleven worden gewerkt aan de meest effectieve aanpak. Er ligt daartoe momenteel al een stevige basis. De kansen en urgentie rond de waardevolle en groeiende bezoekerseconomie, vragen om samenwerking, versterking en versnelling op uiteenlopende terreinen. Ten behoeve van vitale en (be)leefbare steden en streken en een florerende sector; ook in 2030.

Lees hier de bijdrage van NBTC voor het rondetafelgesprek van 24 januari.