Evenementen

Evenementen stimuleren recreatief dagbezoek en verblijfstoerisme vanuit het buitenland. In geval van eenmalige, tijdelijke evenementen is er een grotere aanleiding om ons land te bezoeken. De economische resultaten van grote internationale publieksevenementen zijn dan ook indrukwekkend. Sommige jaren kennen een overvloed aan evenementen, terwijl in andere jaren juist een belangrijk internationaal evenement ontbreekt. De programmering kan hierop worden afgestemd.

Verschillende partijen binnen en buiten de gastvrijheidsindustrie kunnen (financieel) profijt hebben van een internationaal evenement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verblijfsarrangement rondom een expositie. Ook grootschalige sportevenementen bieden mogelijkheden voor zowel de gastvrijheidssector als culturele instellingen om aangepaste commerciële proposities te ontwikkelen. Het is dan ook van belang om geplande evenementen in een vroeg stadium bij alle relevante partijen op de agenda te zetten. De volgende thema’s staan de komende jaren centraal in Holland marketing.

Themajaar 2019, Rembrandt

De Hollandse Gouden Eeuw (17e eeuw) was een periode van welvaart voor de Republiek der Nederlanden. Met de Oost-Indische Compagnie (VOC) bloeide de handel op. Steden die lid waren van de VOC behoorden tot de meest welvarenden in Nederland. De rijke geschiedenis van deze steden is nog steeds zichtbaar in de vele herenhuizen, grachten, kerken, stadsmuren en havens. Ook de kunst en wetenschap bloeiden op. Dit is terug te zien in de schilderkunst van de beroemde Hollandse Meesters: Rembrandt, Hals, Vermeer en Steen. In 2019 is het precies 350 jaar geleden dat Rembrandt is gestorven en ter ere van deze gebeurtenis werken we in 2019 samen met Den Haag, Leiden, Amsterdam en Leeuwarden aan het jaar van ‘Rembrandt and the Dutch Golden Age’.

Lees verder

Themajaar 2020: 75 Jaar vrijheid – Europe remembers

In 2020 vieren we dat we 75 jaar in vrijheid leven. Het thema van het bijbehorende Nationale Programma is Vrijheid verbindt. Zowel in 2019 als 2020 zal een groot aantal activiteiten plaatsvinden, aansprekend voor een breed palet aan doelgroepen. Het uitgangspunt is een divers programma rondom het thema vrijheid, waarin verleden, heden en toekomst een plek krijgen. Internationaal wordt dit programma gecommuniceerd onder de naam “Europe Remembers”. Voor de bewerking van de buitenlandse markten vragen Stichting Liberation Route Europe en NBTC aandacht voor dit programma.

Lees verder

Themajaar 2021, Ode aan het Nederlandse Landschap

In 2021 brengen we een ode aan het Nederlands landschap. De veelzijdigheid van het Nederlands landschap overweldigt. Dat zien we elke dag terug in kunst, design en in technologie. De hoogste tijd om een themajaar te organiseren samen met musea, architecten en designers en natuurlijk de landschapsorganisaties zelf met als doel internationale promotie van het prachtige Nederlandse landschap.

Lees verder

Expo 2022, Floriade Almere

Op deze zevende editie staat de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector centraal. Kennis, producten en technologieën uit de tuinbouw worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente en mondiale verstedelijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid.

Lees verder