Themajaren

Internationale bezoekers worden getrokken door onze steden, ons landschap en het unieke karakter van ons land als geheel. Extra aantrekkingskracht ontstaat door evenementen die een bezoek nog meer de moeite waard maken. Via Themajaren zet NBTC Holland Marketing in op de organisatie van nog meer aantrekkelijke, tijdelijke, internationaal georiënteerde evenementen, gekoppeld aan specifieke thema’s.

Profijt voor verschillende partijen

Internationale evenementen genereren niet alleen omzet of waarde voor de organisatoren van het evenement zelf. Verschillende partijen binnen en buiten de gastvrijheidsindustrie kunnen (financieel) profijt hebben van zo’n evenement.

Evenementen bieden kansen

Nederland is een sportland. Ook grootschalige sportevenementen bieden mogelijkheden, zowel voor de gastvrijheidssector als culturele instellingen. Het ontwikkelen van aangepaste commerciële proposities genereert kansen. Om iedereen de kans te geven aan te haken, is het van belang om geplande evenementen in een vroeg stadium bij alle relevante partijen op de agenda te zetten.

Indrukwekkende resultaten

Een potentiële bezoeker krijgt via eenmalige, tijdelijke evenementen met een internationaal karakter een grotere stimulans om ons land te bezoeken. Gelukkig gaat het organiseren van grote internationale publieksevenementen ons goed af: de economische resultaten hiervan zijn indrukwekkend. Toch kan het nog beter. Dit heeft minder te maken met de kwaliteit dan met de kwantiteit en frequentie van evenementen.

Elk jaar een aantrekkelijk aanbod

Sommige jaren kennen een overvloed aan manifestaties en festiviteiten. Nederlanders, maar ook internationale bezoekers, hebben soms moeite met kiezen. In andere jaren ontbreekt juist een belangrijk internationaal evenement. Door de programmering beter af te stemmen, kunnen we ervoor zorgen dat we jaar na jaar een aantrekkelijk aanbod aan evenementen neerzetten.

Thema’s als kapstok

NBTC Holland Marketing wil fungeren als aanjager voor de organisatie van goede, aansprekende evenementen. Met Themajaren bieden we hiervoor een kapstok: verschillende thema’s, die elk een duidelijke relatie hebben met de Nederlandse cultuur. Het doel? Elk jaar een uitgebalanceerd aanbod aan interessante evenementen, resulterend in meer internationale bezoekers. En daar plukken we samen de vruchten van.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique Vermeulen.