Organisatorische ontwikkelingen NBTC

13 september 2017

Met de HollandCity aanpak richten we ons in toenemende mate op het spreiden van internationale bezoekers. De potentie om te spreiden is het grootst bij bezoekers die ons land al eerder bezocht hebben, de zogenaamde herhaalbezoekers. Deze groep is voor het overgrote deel afkomstig uit onze buurlanden België en Duitsland, meer specifiek de regio’s Vlaanderen, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Vandaar dat we de komende jaren versterkt inzetten op het spreiden van bezoekers uit deze regio’s, met een integrale consumentencampagne die minder bekende bestemmingen in ons land onder de aandacht brengt van deze doelgroep.

Collega’s van de vestigingen België en Duitsland werken binnen een geïntegreerd team op dagelijkse basis samen aan deze campagne. Op basis hiervan is besloten beide teams formeel samen te voegen tot één team België-Duitsland. Dit team wordt vanaf 1 november a.s. aangestuurd door Bram Straatman, Country Manager België, die per die datum als Country Manager verantwoordelijk is voor beide vestigingen, die vanuit hun huidige standplaatsen blijven opereren.

Onze huidige Country Manager Duitsland Anouk Susan, krijgt in lijn met deze aanpak als Director Business Strategy de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van strategische partnerships, onder andere in relatie tot de campagne en activiteiten gericht op de herhaalbezoeker. Dat betekent concreet dat zij in haar dagelijkse werk de contacten zal onderhouden met huidige partners en het partnernetwerk verder uit zal bouwen. Anouk rapporteert daarbij aan Jurriaan de Mol, director Business Development & Operations. Zij vervult deze rol op parttime basis om zich daarnaast te kunnen richten op het op- en uitbouwen van een eigen onderneming op het gebied van public speaking.

Tot slot wordt Michael Siebers, projectmanager marketing in onze vestiging Duitsland, per 1 november voor zowel België als Duitsland benoemd tot Marketing Manager.

Jurriaan de Mol:  “Ik ben erg blij met deze ontwikkelingen. Op deze manier stellen we onze internationale collega’s in staat om, over landsgrenzen heen, zo efficiënt en optimaal mogelijk samen te werken; met partners en onderling. De kennis en kunde van Anouk blijft langer behouden voor NBTC en komt ten goede aan effectieve doorontwikkeling van de wijze waarop wij met partners samenwerken. Het biedt meerdere collega’s bovendien de mogelijkheid zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Het geeft wat mij betreft veel energie en inspiratie om ook komend jaar samen met onze partners de meest waardevolle campagnes en activiteiten te ontwikkelen.”