Update Data & Development Lab

15 januari 2019

In 2018 hebben NBTC Holland Marketing, CBS en CELTH de handen ineengeslagen met het Data & Development Lab: het kennisplatform wat zich richt op de bezoekerseconomie van de bestemming Nederland. De drie partijen bieden binnen dit platform actuele data en scherpere inzichten in bezoekersstromen en bestedingen met als doel richting te geven aan de verwachte groei van het aantal internationale bezoekers.

Focus op customer journey bezoekers

NBTC, CBS en CELTH hebben zich het afgelopen jaar bezig gehouden met het verkrijgen van inzichten omtrent de bezoekersstromen en de bestedingen van bezoekers in Nederland.

  • Hoe krijgen we beter zicht op bestedingen van internationale bezoekers in Nederland?
  • Kunnen we via social media monitoring inzicht krijgen in bezoekersstromen door ons land?
  • Hoe kunnen we beter en sneller voorspellen wie ons land gaan bezoeken?

Om deze vragen te beantwoorden praten NBTC, CBS en CELTH met partijen als Booking.com, Expedia, Schiphol, banken en creditcardmaatschappijen, maar ook met partijen die data kunnen leveren op basis van gedrag en bestedingen. Daarnaast focussen de partijen op voorspellingen van bezoekersstromen naar ons land op zowel korte als lange termijn. De resultaten die hieruit voortkwamen zijn opgenomen in de eerste versie van Perspectief 2030.

Op 12 februari houdt het Data & Development Lab een kennissessie, waarin de methodiek van voorspellen met belangstellenden wordt gedeeld om steden, regio’s, provincies en DMO’s in Nederland te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen forecast voor het inkomend toerisme.