Marieke Politiek per 1 mei bij NBTC verantwoordelijk voor Intell & Insights

10 april 2018

Marieke Politiek

Per 1 mei wordt Marieke Politiek als Team Lead verantwoordelijk voor Intell & Insights bij NBTC Holland Marketing. Zij volgt daarmee Kees van der Most op, die na 30 jaar bij NBTC zijn eigen onderzoeksbureau start. Marieke is ruim tien jaar werkzaam bij NBTC, de laatste jaren in de functie van senior marktonderzoeker.

Expertisecentrum Intell & Insights

“Marieke kent als geen ander de uitdagingen waar de sector en NBTC voor staan en de bijdrage die marktonderzoek en data-analyse daaraan kunnen bijdragen”, aldus Jos Vranken, algemeen directeur. “De huidige afdeling gaat zich de komende tijd ontwikkelen tot een expertisecentrum Intell & Insights, waarmee we sector en partners betere en actuelere inzichten bieden die bijdragen aan effectieve initiatieven ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. Hiervoor werken we nauw samen met uiteenlopende andere partijen die over relevante data en kennis beschikken. Dit vraagt een andere manier van werken, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Marieke, samen met het team, deze gewenste beweging kan maken”.

Van onderzoek naar insights

Marieke: “Ik ben ontzettend blij met deze uitdagende stap, waarin ik nadrukkelijk een rol kan spelen in de beweging van marktonderzoek naar intell & insights. Marktonderzoek is aan veel veranderingen onderhevig. Er zijn nieuwe (big) databronnen die we kunnen gebruiken, inzichten moeten sneller beschikbaar zijn en de marktonderzoeker krijgt steeds vaker een meer faciliterende rol. Ik heb me de afgelopen jaren bij NBTC al intensief mogen bezighouden met deze nieuwe uitdagingen van ons vak. Ik kijk ernaar uit om samen met het team te bouwen aan een expertisecentrum dat waardevolle inzichten kan leveren, voor NBTC, haar partners en de hele sector”.

Namens NBTC wordt Marieke ook directeur van de joint-venture NBTC-NIPO Research. In die rol werkt zij nauw samen met Helena Klok, die de rol namens Kantar TNS vervult.