Eerste Toerisme Top in Overijssel

20 juli 2018

Op woensdag 10 oktober vindt de eerste Toerisme Top plaats. De top is een initiatief van de provincie Overijssel en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De top moet overheid, bedrijfsleven, toeristische organisaties en andere belangstellenden bij elkaar brengen om samen gericht te werken aan de uitdagingen en kansen voor de bestemming Nederland in 2030. Het doel is om tot een gezamenlijke aanpak te komen, zodat zo veel mogelijk steden en regio's kunnen profiteren van het groeiende toerisme, nationaal en internationaal. 

Perspectief 2030

Parallel aan de Toerisme Top heeft NBTC het initiatief genomen om samen met de sector toe te werken naar een visie met uitvoeringsagenda voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland, het Perspectief 2030. De Toerisme Top neemt in deze aanpak een belangrijke plek in, de eerste contouren worden tijdens de top met u gedeeld en tijdens interactieve sessies wordt uw input voor de visie gevraagd.

Inschrijven voor Toerisme Top

Voor de top is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de website. Na de zomer ontvangt u een bevestiging van deelname, nadere informatie over het programma en een keuzemenu voor de interactieve sessies die u tijdens het middagprogramma kunt volgen.