CBS, NBTC en CELTH slaan handen ineen

19 april 2018

Vandaag hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek, NBTC Holland Marketing en expertisecentrum CELTH de handen in één geslagen voor het ‘Data & Development Lab Bestemming Nederland’. Door data en expertise te bundelen zetten we in op het ontwikkelen van nieuwe en scherpere inzichten om een bijdrage te leveren aan de effectieve doorontwikkeling van bestemming Nederland. Ook Google heeft aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan het platform. Samen met deze en andere partijen is het mogelijk om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag tijdens de hele reiscyclus als basis voor onder andere vraagsturing en aanbodinnovatie.

Data & Development Lab: meten is weten

Met het Data & Development Lab bundelen CBS, NBTC en CELTH data en kennis om sneller en doorlopend inzicht te krijgen in (inter)nationale bezoekersstromen. “Deze data en kennis zijn bijvoorbeeld nodig om richting te kunnen geven aan het groeiend aantal internationale bezoekers”, aldus Jos Vranken, directeur NBTC. Binnen het platform maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en technieken, om zo tot actuele inzichten te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van bestemming Nederland. Marleen Verbruggen, plaatsvervangend hoofddirecteur sociaal-economische en ruimtelijke statistieken CBS: “De strategische alliantie maakt het mogelijk om het toeristisch beleid beter en sneller te onderbouwen met cijfers en innovatief onderzoek. Hiermee versterken statistiek, beleid en onderzoek elkaar.” Menno Stokman, directeur CELTH, vult aan: “Inzicht in de bezoekersbeleving en -stromen zijn belangrijk, om vervolgens kennis en tools te ontwikkelen om bezoekersmanagement mogelijk te maken. Vanuit de brede expertise bij de Hogescholen, kennisinstituten en Universiteiten die in CELTH samenwerken kunnen we de benodigde expertise betrekken en voortbouwen op de kennisprojecten die we al in huis hebben. Door zoveel mogelijk studenten, docenten en lectoren te laten participeren, vloeit de actuele opgedane kennis direct terug in het onderwijs. Zo snijdt het mes aan twee kanten: zowel de markt als het onderwijs profiteert.”

Van data naar inzichten

Voorafgaand aan de samenwerking heeft NBTC verschillende pilots gedraaid om te kijken of het Data & Development Lab tot de wenselijke inzichten leidt. Zo heeft NBTC een uitgebreide data-analyse uitgevoerd gericht op bezoekers uit de aan Nederland grenzende regio’s, Vlaanderen, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Met medewerking van onder andere Belvilla, Booking.com en KLM, zijn diverse gegevens geanalyseerd en aangevuld met data over de zoek- tot boekfase en het gedrag van deze bezoekers op de website holland.com. Daarnaast is met een aantal boekingspartners bekeken of boekingsinformatie gekoppeld kan worden aan de verwachtingen en voorspellingen van NBTC. In navolging van de geslaagde pilot gaan CBS, NBTC en CELTH de komende periode aan de slag met projecten die een compleet beeld geven over de bezoekers en hun verblijf.

Inzichten voor duurzame ontwikkeling bestemming Nederland

Jos Vranken: “Ik ben blij dat we door deze samenwerking sneller met nieuwe inzichten aan de slag kunnen om bijvoorbeeld het gedrag en verplaatsing van bezoekers in kaart te brengen en samen met de sector te werken aan het beïnvloeden ervan. Hierdoor kunnen we versterkt en versneld inzetten op de HollandCity-strategie. Zo houden we de bestemming Nederland ook op termijn leefbaar, geliefd en waardevol.”


Meer informatie over het Data & Development Lab kunt u hier vinden.