Bijdrage rondetafelgesprek - Spreiding toerisme in Nederland

24 januari 2018

Dank voor uw uitnodiging en mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ronde tafel.

Wereld Toerisme Organisatie VN prognosticeerde in 2015, 1.8 miljard mondiale reizigers in 2030 (+50%). Geprojecteerd op Nederland betekent dat zo’n 7 à 8 miljoen extra gasten richting 24 miljoen in 2030.

Dat is mooi want toerisme heeft een grote sociaal-economische waarde voor ons land en wint aan belang (CBS). Toerisme heeft ook een breder effect: denk aan bezoek als eerste kennismaking met Nederland voor bijvoorbeeld toekomstige studenten of investeerders.

Tel richting 2030 het groeiend aantal Nederlanders met een groeiende vrijetijdsbehoefte op bij het mondiale reisverkeer en ook de uitdaging wordt duidelijk: werken aan duurzame groei ten behoeve van een vitaal land en sector.

Essentieel om daarbij vast te stellen is dat Nederland groter is dan Amsterdam! Amsterdam is niet synoniem aan Nederland net zo min als Londen synoniem is voor Engeland.

Wat een knelpunt is voor de een, vormt een kans voor een ander. Veel plekken willen profiteren van bezoek aan hun stad of streek.
Urgentie om nu te investeren in oplossingen en kansen voor morgen.
Niets doen is geen optie.

NBTC heeft in samenwerking met publieke en private partijen de innovatieve HollandCity strategie ontwikkeld. Dit vormt de eerste aanzet tot ruimte en richting geven aan groei via vergroten bekendheid van ‘nieuwe’ bestemmingen op de schaal van een mondiale (groene) metropool. Dus niet onvoorwaardelijk meer bezoekers, maar de juiste bezoekers in de gewenste periode naar nieuwe bestemmingen.

Kan dat? Werkt dat? Jazeker. Eerste bewijsvoering aanwezig. Bijvoorbeeld succesvolle samenwerking rond het thema van Mondriaan tot Dutch Design: 19 plekken, van Drachten tot Bergeijk. Niet alleen het MKB in de Randstad maar ook het familiehotel in Winterswijk en de winkelier in Drachten hebben hiervan geprofiteerd. 

Beïnvloeden van ingesleten reflexen is een lange termijn investering. Spreiding gaat niet vanzelf. Staat ook los van interventies die Amsterdam zelf moet plegen en gaat verder dan overal maar het label Amsterdam op te willen plakken.

We staan dus met elkaar voor een grote, additionele opgave. Naast beïnvloeden bestaand gedrag ten behoeve van bestaand aanbod, moet er aanbod ontwikkeld worden in de regio’s, aantrekkelijke bestemmingen en belevingen, passende accommodaties en juiste voorzieningen, inclusief verbeterde bereikbaarheid. Vanuit de kracht en identiteit van die steden en streken.

Samen met publieke en sectorale partijen investeren in de vitaliteit van onze unieke steden, streken en regio’s. Investeren in een land waar: * bewoners graag wonen en werken, * gasten graag op bezoek blijven komen en * ondernemers kunnen floreren.

Dit land maakt het onmogelijke mogelijk. We houden zeeën buiten de deur en geven ruimte en richting aan rivieren. Net als verleggen waterloop, kunnen we ook ruimte en richting geven aan bezoekersstroom van morgen.

We roepen u, als Tweede Kamer, op om zich in te zetten voor:

-  interdepartementale afstemming en coördinatie
-  verbeteren van de bereikbaarheid en infrastructuur, inclusief de last mile
-  faciliteren van de centrale regierol
-  additionele middelen, met name voor het proces om tot goede samenwerkingen en ontwikkelprojecten te komen
-  creëren van ruimte binnen de huidige streefwaarden en afspraken die wij met het ministerie hebben, om onze veranderende rol en taak te kunnen faciliteren

Het fundament is aanwezig. Ik vertrouw op uw steun.