Versterkte inzet op HollandCity

Volgens de prognose van de UNWTO groeit het mondiaal reizigersverkeer de komende jaren met 50% ten opzichte van 2015. Geprojecteerd op ons land kan het aantal internationale bezoekers in Nederland tegen 2030 mogelijk richting 24 miljoen groeien. NBTC heeft daarom in 2016 in samenwerking met het toenmalige ministerie van Economische Zaken een eerste start kunnen maken met de implementatie van de HollandCity-strategie. Doel hierbij is om internationale bezoekers in toenemende mate regionaal en over het jaar te spreiden. De toeristische groei biedt een groot sociaal-economisch potentieel en kansen om de vitaliteit van steden en streken de komende jaren te versterken.

Dat je internationale bezoekers ook kan motiveren om andere bestemmingen te bezoeken dan Amsterdam blijkt onder meer uit succesvolle themajaren als het Van Gogh jaar in 2015, Jheronimus Bosch jaar in 2016 en Mondriaan tot Dutch Design jaar in 2017. De samenstelling van de bezoekersmix biedt daartoe kansen. Zo komt bijna de helft uit Duitsland en België, waaronder een groot aandeel herhaalbezoekers. Zij kennen ons land over het algemeen goed en staan gemiddeld meer open voor nieuwe c.q. andere ervaringen dan gasten die Europa en Nederland voor het eerst bezoeken.

Spreiding vergt een lange adem en samenhangend beleid. Het is geen ‘quick win’. Desondanks ziet ook NBTC, dat de gewenste en benodigde spreiding onvoldoende snel tot stand komt. Er is meer nodig dan het promoten van relatief onbekend aanbod. Vandaar dat we op 24 januari 2018 een pleidooi hebben gehouden in de Tweede Kamer om versterkt en versneld in te zetten op de HollandCity-strategie. Samen met de Rijksoverheid en sectorale partners en andere belanghebbenden brengen we op korte termijn middels een ‘deltaplan’ o.a. potentiële projecten en kansen in kaart die bijdragen aan de realisatie van die ambitie. Zo moeten we nog steviger aan de slag met onder andere investeringen in bereikbaarheid, de ontwikkeling van nieuwe en gevarieerde belevingen, passende accommodaties en voorzieningen. Ook betere en actuelere inzichten in type, gedrag en beweging van gasten is essentieel om effectieve interventies te kunnen plegen.

Het is van nationaal belang dat we toekomstige groei van het (inter)nationaal bezoek goed accommoderen, onder meer door versterkt en versneld in te zetten op het spreiden van bezoekers naar andere, soms minder bekende, steden en streken in ons land. Dit staat los van noodzakelijke interventies in onze hoofdstad gericht op het terugdringen van overlast als gevolg van de groeiende bezoekersstroom. Op die manier kan heel Nederland profiteren van onze mondiale gasten, net zoals Nederlanders genieten van de wereld.