HollandCity & Amsterdam

Met de HollandCity-strategie zet NBTC in op het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte en het aantrekken van bezoekers die bovengemiddeld besteden. Door ons land in het buitenland als één grote metropool te promoten zorgen we ervoor dat onze gasten in toenemende mate van de gebaande paden afgaan en de andere, soms nog onbekende plekken, van Nederland ontdekken. Dat is nodig, omdat het aantal gasten dat ons land bezoekt de afgelopen jaren sterk is toegenomen en ook de komende jaren verder toe zal nemen.

Veel van onze gasten brengen een bezoek aan Amsterdam. Onze hoofdstad heeft een enorme aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Bij het presenteren van ons land zou het dan ook vreemd zijn om te informeren over Nederland zonder het daarbij over Amsterdam te hebben.

Enerzijds kent ons land bezoekers die kort in Nederland verblijven en uitsluitend voor de zogenaamde iconen van Amsterdam komen. Deze gasten bezoeken vaak voor het eerst ons land en kunnen lastig beïnvloed worden om een andere Nederlandse stad te bezoeken in plaats van Amsterdam. Anderzijds zijn er bezoekers die ons land eerder bezocht hebben en Amsterdam al kennen. Deze groep staat juist open voor een nieuwe soortgelijke reiservaring. Ze zijn echter nog niet bekend met andere steden.

Wat we bij deze groep doen is de aantrekkingskracht van Amsterdam benutten om hen te verleiden ook de minder bekende plekken in ons land te bezoeken. Voor een effectieve spreiding van bezoekers in Nederland is Amsterdam dus vooral een middel, en geen doel op zich. Op deze manier geven we richting aan de toekomstige bezoekersstromen. Zouden we dat niet doen, dan zouden alle bezoekers met interesse in Amsterdam niet verder kijken dan de hoofdstad.

Campagnes of activiteiten die volledig gericht zijn op Amsterdam voert NBTC niet uit. In het samenwerkings- en financieringsmodel van NBTC is dan ook geen sprake van specifieke toewijzing van middelen aan de promotie van de stad Amsterdam. Wel is er een collectieve samenwerking waarbij meerdere partijen, inclusief in relevante gevallen Amsterdam, rond een gemeenschappelijk doel of belang deelnemen aan marketingactiviteiten  en deze gezamenlijk co-financieren. 

Het succes van HollandCity

Een voorbeeld van hoe we Amsterdam inzetten om bezoekers over Nederland te spreiden is onze campagne rondom de Gouden Eeuw. Het aanbod in Amsterdam wordt hierbij gekoppeld aan minder bekende steden als Dordrecht, Enkhuizen, Hoorn en Middelburg. Zo verleiden we bezoekers die normaal gesproken alleen de hoofdstad zouden bezoeken, om ook van de gebaande paden af te stappen.

Dat je buitenlandse bezoekers ook kan motiveren om andere bestemmingen te bezoeken dan Amsterdam  blijkt onder meer uit het succes van het door NBTC geïnitieerde themajaar Mondriaan tot Dutch Design. Dit themajaar trok in 2017 ruim 600.000 bezoekers door heel Nederland, van Drachten tot Bergeijk.

Amsterdam op Holland.com

De interesse in Amsterdam speelt ook voor onze website Holland.com een grote rol. Het overgrote deel van de bezoekers komt op Holland.com terecht nadat ze via Google informatie hebben gezocht. Dit gebruikt de redactie van Holland.com om de informatiebehoefte en interesses van de (be)zoeker te duiden. Door die interesses via zoekgedrag en gedrag op Holland.com te achterhalen, leiden wij bezoekers naar voor hen interessante alternatieven, buiten Amsterdam.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld iemand die via onze website interesse toont in musea in Amsterdam, verleiden met content over musea buiten Amsterdam. We streven er naar elke bezoeker een andere versie van Holland.com te tonen, gebaseerd op hun interesse in bestemmingen en activiteiten en bezoekers zo bewust te maken van bestemmingen en attracties buiten Amsterdam. Ze komen binnen op de website met interesse in Amsterdam, en verlaten de website met ideeën om minder bekende bestemmingen te ontdekken.

Samenwerking NBTC en Amsterdam Marketing

Uiteraard werken NBTC en Amsterdam Marketing nauw samen. Dat gebeurt onder meer op het gebied van research & data, marketingactiviteiten t.b.v. de zakelijke markt en afstemming m.b.t. het vermelden van Amsterdam op holland.com. Ook neemt Amsterdam Marketing deel aan het HollandCity Marketing Council, waarin NBTC samen met een aantal andere regio’s en steden aan een Deltaplan werkt voor de bestemming Nederland. Tot slot hebben beide partijen hun strategieën t.b.v. spreiding op elkaar afgestemd.