Balans in de stad

"Het is van nationaal belang dat we de toekomstige groei van het (inter)nationaal bezoek goed opvangen, onder meer door versterkt en versneld in te zetten op het spreiden van bezoekers naar andere, soms minder bekende, steden en streken in ons land. Bovenop concrete interventies, in onze hoofdstad, om daar waar drukte leidt tot overlast dit snel en adequaat aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Op die manier kan heel Nederland profiteren van onze mondiale gasten, net zoals Nederlanders genieten van de wereld." 

"Het is van nationaal belang dat we de toekomstige groei van het (inter)nationaal bezoek goed opvangen, onder meer door versterkt en versneld in te zetten op het spreiden van bezoekers naar andere, soms minder bekende, steden en streken in ons land. Bovenop concrete interventies, in onze hoofdstad, om daar waar drukte leidt tot overlast dit snel en adequaat aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Op die manier kan heel Nederland profiteren van onze mondiale gasten, net zoals Nederlanders genieten van de wereld." 

De discussie rondom de toenemende drukte in met name de binnenstad van Amsterdam laaide het afgelopen jaar steeds verder op. De toeristische sector wil zelf graag actief bijdragen om deze toenemende drukte in goede banen te leiden. Vanwege het nationale belang heeft NBTC Holland Marketing samen met Amsterdam Marketing het initiatief genomen om dit onderwerp te bespreken met een brede vertegenwoordig van stakeholders uit het toeristische bedrijfsleven. In dit zogenaamde platform Balans in de stad hebben vertegenwoordigers van ondernemers, hoteliers, horeca, politie, vervoerders, touroperators, musea en attracties gezamenlijk maatregelen op een rij gezet die kunnen bijdragen aan een betere balans in de stad voor bezoekers én bewoners.

Brede vertegenwoordiging uit de toeristische sector

Resultaat van dit initiatief is dat er op allerlei fronten extra beweging in de balansdiscussie is gekomen. Zo is in Amsterdam met de oprichting van een Taskforce onder leiding van Amsterdam Marketing een nieuw platform gevonden waarin de toeristische sector en overheid elkaar vinden om gezamenlijk concrete maatregelen uit te werken ter vermindering van overlast in (metropool) Amsterdam.

Aanvullende maatregelen op nationaal niveau, zoals de landelijke spreiding van toerisme in tijd en ruimte, coördineert NBTC Holland Marketing samen met landelijk opererende partijen uit de toeristische sector waaronder ANVR, GastVrij Nederland, Schiphol, KLM, Koninklijke Horeca NL en VNO-NCW. Deze maatregelen zijn onderdeel van de HollandCity-strategie. Hiermee richt NBTC zich in toenemende mate op landelijke spreiding van toerisme en de meer bestedende bezoeker, waardoor de huidige hotspots worden ontlast en tegelijkertijd meer bezoekers naar de regio worden getrokken.

Jos Vranken, algemeen directeur NBTC Holland Marketing

“Balans in de stad vereist balans in debat”

Drukte en overlast in Amsterdam als gevolg van “de hordes toeristen” die onze hoofdstad bezoeken; de media staan er vol van.

Lees verder