Visie & strategie - NBTC
Foto: © Iris van den Broek

Visie & strategie

NBTC streeft ernaar iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme. Hiervoor ontwikkelden we als gastvrijheidsector Perspectief Bestemming Nederland 2030. Deze nationale visie op toerisme in Nederland richt zich nadrukkelijk op het gezamenlijke belang van bezoekers, bedrijven en bewoners.

Voor NBTC vormt Perspectief 2030 het kader bij de positionering, ontwikkeling en marketing van bestemming Nederland. We richten ons hierbij op de volgende kerntaken:

Verbinden, faciliteren en ondersteunen

Op basis van de landelijke visie verbinden en faciliteren wij steden, regio’s en andere partijen met kennis en data. Hiernaast bieden we ondersteuning bij vraagstukken over positionering, bestemmingsontwikkeling en marketingactiviteiten. Doel is het aantrekken van waardevolle bezoekers die passen bij het karakter van de betrokken steden en regio’s.

Spreiden in tijd en ruimte

Onze HollandCity-strategie geeft richting aan het groeiende aantal bezoekers door spreiding in tijd en ruimte. HollandCity laat zien wat ons land allemaal te bieden heeft op relatief korte onderlinge afstanden. Door elke stad en regio in Nederland zijn eigen kwaliteiten te laten benutten en zijn eigen verhaal te laten vertellen, verleiden we bezoekers om buiten de gebaande paden te treden en ook minder bekende plekken in ons land te ontdekken.

Lees meer over Perspectief 2030

Lees meer over de HollandCity-strategie van NBTC

Neem voor meer informatie contact op met Conrad van Tiggelen

Manager Strategy & Branding