Toolkits - NBTC Holland Marketing

Toolkits

Op deze pagina vindt u diverse toolkits die NBTC over diverse onderwerpen maakt. Deze worden de komende tijd verder aangevuld.
Cover featured snippets paper

Grote toeristische bedrijven zijn al actief bezig met featured snippets en FAQ rich results. Kleine- en middelgrote organisaties in de toeristische sector maken hier echter nog niet massaal gebruik van, terwijl featured snippets en FAQ rich results om verschillende redenen een toegevoegde waarde kunnen zijn. Op Holland.com is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan featured snippets.

Hoe past u featured snippets toe en wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik? We delen onze bevindingen graag met u in deze toolkit.

Handreiking bezoekersmanagement

Bezoekersmanagement draagt bij aan de veiligheid, leefbaarheid en beleving van een bestemming en is daarmee een belangrijk thema voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is momenteel groot en actueler dan ooit. Dit vraagstuk kent echter niet één landelijke, uniforme oplossing maar vraagt om lokaal maatwerk. 

Bekijk de Handreiking Bezoekersmanagement met focus op toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden.

Cover handreiking bezoekersmanagement