Landelijke Data Alliantie - NBTC
Foto: © Iris van den Broek

Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie Toerisme is een netwerk waarin we kennis, inzichten en waar gewenst data delen over toerisme van, naar en in Nederland. Doelstelling is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

Open netwerk

De Landelijke Data Alliantie is een open netwerk en momenteel in ontwikkeling. Iedereen die belang heeft bij betere data en inzichten over toerisme in Nederland kan toetreden. Dit varieert van provincies, destinatiemarketing-organisaties en brancheorganisaties tot universiteiten en kenniscentra. Binnen de Landelijke Data Alliantie ligt de focus op vier thema’s: omvang en profiel van bezoekers, customer journey en bezoekersstromen, impact van toerisme en toeristisch aanbod. Afstemming over definities en methoden is een belangrijke activiteit van de alliantie .

Gezamenlijke werkagenda

De Landelijke Data Alliantie is een aanvulling op bestaande onderzoeksinitiatieven en samenwerkingsverbanden, zoals het Data & Development Lab. Deling van kennis, inzichten en data gebeurt vanuit een breed gedragen werkprogramma. We willen in 2020 starten met een drietal projecten, waarna dit zich in de jaren erna verder uitbreidt. De Landelijke Data Alliantie groeit zo uit tot een steeds bredere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Politiek

Manager Intell & Insights