Data & Development Lab - NBTC
Skateboarder makes move with Rotterdam skyline background
Skateboarder makes move with Rotterdam skyline background

Data & Development Lab

Met het Data & Development Lab Bestemming Nederland richten NBTC, het CBS en CELTH zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten. Hiernaast werken we in het Lab aan de onderbouwing van onderzoekbehoeftes, methodieken en visievorming voor een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

Experimenteel karakter

Binnen het Lab maken partijen gebruik van zowel bestaande als nieuwe databronnen en technieken. Projecten hebben een experimenteel karakter en worden steeds opgezet rondom een actueel thema.

We richten ons onder meer op:

  • Meer inzicht in bezoekersstromen (op specifieke plekken) in Nederland op basis van nieuwe databronnen als satelliet en video;
  • Beter inzicht in de meetbaarheid van de zogenoemde customer journey aan de hand van een praktische toolkit;
  • Betere voorspelling van inkomend toerisme in Nederland op korte en lange termijn.

Unieke samenwerking

Binnen de DDL projecten werken de drie partijen nauw met elkaar samen. Waarbij de kracht van elke partij benut wordt. Juist door kennis vanuit het onderwijs (CELTH), de markt (NBTC) en de beschikbare data (CBS) te bundelen, krijgen projecten meer diepgang zonder de praktische toepasbaarheid uit het oog te verliezen.

Projecten & toolkits

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Politiek

Manager Intell & Insights