Data Center Toerisme - NBTC

Data Center Toerisme

In 2019 is NBTC, in samenwerking met het CBS, gestart met een thematisch data center toerisme; het Data Center Toerisme (DCT). Het DCT is vergelijkbaar met de Urban Datacenters, die gemeente en steden helpen om datavraagstukken op te pakken die een bijdrage kunnen leveren aan de beleidsvorming van een gemeente en stad. Het DCT richt zich alleen op toeristische vraagstukken en sluit aan bij de maatschappelijke uitdagingen die binnen Perspectief 2030 worden beschreven. NBTC kan het DCT ook inzetten ten behoeve van vraagstukken uit de andere samenwerkingsverbanden zoals de Landelijke Data Alliantie en het Data en Development Lab.

(Regionale) Inzichten in bestemming Nederland vergroten

Middels het DCT wil NBTC inzichten over bestemming Nederland vergroten, het liefst op een zo regionaal mogelijk niveau. Het DCT doet dit door analyse op bestaande CBS-data, nieuwe data te ontwikkelen en datasets te combineren. Het DCT faciliteert een beveiligde toegang tot de microdata van CBS. Via de Remote Access toegang is het mogelijk om de analyses op microniveau uit te voeren.

Fysieke locatie binnen NBTC

De onderzoeksprojecten van het DCT worden jaarlijks in een werkprogramma beschreven. Het DCT is een fysieke locatie waar onderzoekers van NBTC en het CBS samenkomen om aan een project te werken. Alle resultaten dienen gepubliceerd te worden en worden via deze website gedeeld. Het werkprogramma voor 2020 is hieronder te vinden. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw werkprogramma voor 2021.

Projecten

Neem voor meer informatie contact op met Evelien Visser of Anke ten Velde

Evelien Visser

Insights Expert

Anke ten Velde

Insights Expert