Intell & Insights - NBTC
Foto: © Boudewijn Bollmann

Intell & Insights

Kennis en data vormen de basis voor de ontwikkeling van bestemming Nederland. NBTC signaleert relevante trends en ontwikkelingen door bijvoorbeeld inzicht te bieden in herkomstmarkten en bezoekersgroepen.

Onderzoeksinitiatieven

We voeren eigen onderzoeken uit, waaruit onder andere onze MarketScans voortkomen. Hiernaast zijn wij betrokken bij diverse gezamenlijke onderzoeksinitiatieven.

Data & Development Lab

Samen met het CBS en CELTH trekken wij op in het Data & Development Lab. In het Lab voeren we projecten uit gericht op nieuwe data en inzichten, onderzoeksmethoden en ontwikkelstrategie├źn. Doel hiervan is een verdere professionalisering van de gastvrijheidssector en een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

Landelijke Data Alliantie

Met provincies, gemeenten en andere partijen werken we samen in de Landelijke Data Alliantie. Dit is een landelijk netwerk waarin beschikbare data en inzichten worden samengebracht, gedeeld en waar nodig versterkt om te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

Data Center Toerisme (DCT)

In samenwerking met het CBS zijn we gestart met het Data Center Toerisme (DCT). Binnen het DCT worden toeristische vraagstukken projectmatig uitgevoerd binnen de Remote Access omgeving van het CBS. Hierdoor is het mogelijk om op microniveau analyses uit te voeren. NBTC kan het DCT ook inzetten ten behoeve van vraagstukken uit de andere samenwerkingsverbanden, zoals de Landelijke Data Alliantie (LDA) en het Data & Development Lab (DDL).

NBTC-NIPO Research

Ook werken we samen met Kantar TNS in de joint venture NBTC-NIPO Research, gericht op binnenlands en uitgaand toerisme, de vrijetijdsmarkt en zakenreizen. Klik hier voor meer informatie.

Waag in Leiden

Activiteiten Intell & Insights 2021

Kennis en data vormen de basis voor de ontwikkeling van bestemming Nederland. Benieuwd naar de Intell & Insights activiteiten van NBTC in 2021?

Skateboarder makes move with Rotterdam skyline background

Data & Development Lab

Met het Data & Development Lab Bestemming Nederland richten NBTC, het CBS en CELTH zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten. Hiernaast werken we in het Lab aan de onderbouwing van onderzoekbehoeftes, methodieken en visievorming voor een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie Toerisme is een netwerk met hierin alle kennis, inzichten en data over toerisme van, naar en in Nederland. Doelstelling is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

Data Center Toerisme

Met het Data Center Toerisme wil NBTC inzichten omtrent toerisme in Nederland vergroten. Door onder andere toegang tot de microdata van het CBS kunanen op een zeer gedetailleerd niveau analyses worden uitgevoerd ten behoeve van de bestemming Nederland. De projecten binnen het Data Center Toerisme worden jaarlijks bepaald en sluiten aan bij toeristische datavraagstukken voor beleidsvoering.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Politiek

Manager Intell & Insights