Bezoekersmanagement in de publieke ruimte - NBTC Holland Marketing
Activiteiten

Bezoekersmanagement in de publieke ruimte

Bezoekersmanagement draagt bij aan de veiligheid, leefbaarheid en beleving van een bestemming en is daarmee een belangrijk thema voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het op sommige plekken op sommige momenten in ons land te druk is. Ongewenste drukte moet, zeker tijdens de coronapandemie, voorkomen worden. Dit is niet alleen op korte termijn vanwege veiligheids- en gezondheidsredenen van belang, maar ook op de langere termijn voor de leefbaarheid van de bewoners en de beleving van bezoekers.

De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is momenteel groot en actueler dan ooit.  Dit vraagstuk kent echter niet één landelijke, uniforme oplossing maar vraagt om lokaal maatwerk. 

Bekijk de Handreiking Bezoekersmanagement met focus op toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden 

Handreiking bezoekersmanagement

NBTC en bezoekersmanagement 

Het onderwerp bezoekersmanagement staat inmiddels al geruime tijd op de agenda binnen NBTC. Zo wordt kennisuitwisseling tussen drie hotspots (Giethoorn, Kinderdijk & Zaanse Schans) gefaciliteerd, plekken waar ongewenste drukte al langer een thema is. In april 2020 is op verzoek van de hotspots een kennisuitwisseling georganiseerd met als thema ‘bezoekersmanagement in de publieke ruimte’. Op basis van deskresearch en gesprekken met experts heeft het team van NBTC vervolgens inzichten verzameld en gedeeld met de hotspots.

De opgedane inzichten zijn vervolgens verwerkt in een online kennisvideo en verder verrijkt tijdens een digitale sessie met ruim 100 deelnemers uit Nederland. De input uit de sessie is verwerkt in een hand-out waarin voorbeelden en relevante tools zijn opgenomen.

NBTC Forward #1 - bezoekersstromen 29 mei 2020

Binnen de Landelijke Data Alliantie (LDA) bestaat de behoefte aan data en inzichten ten behoeve van bezoekersmanagement al langer. Er zijn afspraken gemaakt wat er vanuit een landelijk perspectief op dit vlak aan data gegenereerd, verzameld en gedeeld zou moeten worden.

Bezoekersmanagement toeristische centra en recreatiegebieden  

Door de coronapandemie is de capaciteit van de openbare ruimte beperkt en is er sneller een opgave op het gebied van veiligheid. Bij een aantal toeristische centra en recreatiegebieden speelde het vraagstuk van drukte in een bepaalde periode al langer. Daarnaast speelt voor sommige Natura2000 recreatiegebieden ook het vraagstuk rond het behouden en versterken van de natuur en/of erfgoed. Ook is het van belang dat bezoekersmanagement op de langere termijn ingezet wordt om de beleving en leefbaarheid van een bestemming te vergroten.  

Wat kunt u van NBTC verwachten?

Bezoekersmanagement in de publieke ruimte is een relatief nieuw thema, echte succesverhalen komen nu pas tot stand. Er moet dus nog volop worden geëxperimenteerd met name op regionale en lokale schaal. De komende periode gaat NBTC faciliteren, zorgen voor samenhang, focus en onderlinge afstemming en nemen we volgende stappen:

1. Verzamelen van relevante data en inzichten
2. Kennisuitwisseling en verbinden relevante stakeholders
3. Ontwikkelen toolkit
4. Pilots

We houden u de komende tijd op de hoogte en zullen relevante inzichten met u delen. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met Bastiaan Overeem, Programma Manager Destination Development, bovereem@holland.com.

Bekijk meer over dit onderwerp