Van aantallen naar preciezer voorspellen

NBTC verwacht in de toekomst met behulp van Big Data steeds sneller en specifieker te voorspellen welke bezoekers naar Nederland komen. Ook willen we achterhalen naar welke regio’s deze bezoekers gaan.

NBTC zet met de HollandCity-strategie in op spreiding van bezoekers in tijd en ruimte. Een betere kennis van deze bezoekers op basis van data geeft kansen om de bezoekersstromen te spreiden en te sturen. Dit geeft kansen om aanbod en aanpak aan te passen en het rendement te verhogen.

Sneller en specifieker voorspellen

Met medewerking van een aantal boekingspartners heeft NBTC bekeken of we ontwikkelingen in de boekingen kunnen koppelen aan onze voorspelmethodiek. Zo voorspellen we sneller en specifieker wie ons land gaat bezoeken en waar we deze bezoekers mogen verwachten, gebaseerd op daadwerkelijk gedrag én (zo goed als) real-time.  

Dit koppelen we aan onze eigen data zoals bezoekersgedrag op Holland.com en andere databronnen zoals CBS, zoekdata en marketingonderzoeken. NBTC heeft de ambitie om op deze manier in de toekomst ook voorspellingen voor de aankomende maanden te doen en te achterhalen welke bezoekers we waar en wanneer kunnen verwachten.

Interesse? Neem contact met ons op

NBTC werkt aan het oprichten van een Data & Development Lab voor de Destinatie Nederland. Als u wilt weten wat NBTC voor u kan betekenen op het gebied van Big Data komen wij graag met u in contact. Neem hiervoor contact op met Natasja Fortuin.