Data & Development Lab

In het Data & Development Lab werkt NBTC samen met partners aan het ontwikkelen van een kennisplatform over de bezoekerseconomie en de bestemming Nederland. Als resultaat van deze samenwerking komen direct toepasbare inzichten beschikbaar die structureel bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het (toekomstig) gastgedrag en de HollandCity strategie.

In het Data & Development Lab werkt NBTC samen met partners aan het ontwikkelen van een kennisplatform voor de bezoekerseconomie. Als resultaat van deze samenwerking komen direct toepasbare inzichten beschikbaar die structureel bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het (toekomstig) gedrag van onze gasten en daarmee de bestemming Nederland.

Wat is het Data & Development Lab?

Het Data & Development Lab werkt samen met verschillende partners en databronnen aan het ontwikkelen van een kennisplatform over de bezoekerseconomie voor de bestemming Nederland. Dit Lab werkt o.a. aan een actuelere, frequentere en meer gedetailleerde voorspelling van het inkomend toerisme. Samen met partners worden projecten opgezet die gericht zijn op het beantwoorden van vraagstukken, zoals wie kan ik waar en wanneer verwachten en het ontwikkelen van waardeproposities op basis daarvan.

Starten van projecten op basis van doelgerichte vraagstukken

Verschillende partners dragen al bij aan dit kennisplatform door data en inzichten met ons te delen ten behoeve van specifieke vraagstukken. In 2017 is er een project gestart om de Duitse en Belgische herhaalbezoeker beter te leren kennen op basis van data. De eerste inzichten hieruit laten zien dat deze bezoekers ondanks eerdere bezoeken aan Nederland nog steeds actief en vooral online op zoek gaan naar informatie en inspiratie over te bezoeken bestemmingen. Dit geeft grote kansen voor het spreiden van deze bezoekers naar bestemmingen die minder logisch lijken. Ook hebben we onderzocht wat boek- en webanalytics kunnen betekenen voor onze voorspellingen.

Door het combineren van de verschillende databronnen, zoals zoek- en boekdata gecombineerd met bekeken content op destinatiesites, hebben we nu een exacter beeld van de interesse van Duitse en Belgische herhaalbezoekers, hoe deze zich oriënteert op een verblijf in Nederland en waar deze verblijft. Ook hebben we geleerd dat er hele goede mogelijkheden zijn om op maandelijkse basis te voorspellen wat voor type internationale bezoekers we waar en wanneer kunnen verwachten in ons land.

U kunt ook deelnemen

Het Data & Development Lab is een flexibel samenwerkingsverband waar meerdere partners in verschillende vormen aan kunnen deelnemen met als doel om op een betrouwbare manier data te delen en nieuwe inzichten te verkrijgen. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Natasja Fortuin.

Natasja Fortuin

Data Strategy lead
M 06 53626416

Stuur een email

Nodig het Data & Development Lab uit op uw bijeenkomst

Benieuwd hoe NBTC Big Data gebruikt om een kennisplatform te ontwikkelen? Het Data & Development Lab komt graag bij u langs voor een gesprek.

Lees verder