“Balans in de stad vereist balans in debat”

16 keer bekeken

“Balans in de stad vereist balans in debat”

Drukte en overlast in Amsterdam als gevolg van “de hordes toeristen” die onze hoofdstad bezoeken; de media staan er vol van.

Lees verder

“Balans in de stad vereist balans in debat” – Jos Vranken, algemeen directeur NBTC Holland Marketing

Drukte en overlast in Amsterdam als gevolg van “de hordes toeristen” die onze hoofdstad bezoeken; de media staan er vol van.

Laat ik voorop stellen: onze hoofdstad is een populaire bestemming, voor zowel nationale als internationale bezoekers, en daar mogen we als land trots op zijn. En dat maakt dat het in Amsterdam op sommige plekken inderdaad druk is. Op sommige plekken en momenten zelfs te druk. Feit is dat het de komende jaren nog drukker zal worden. Als gevolg van o.a. de groeiende welvaart neemt het aantal mensen dat reist, wereldwijd toe. Reizen is bovenal positief: het verrijkt en inspireert. We doen geweldige ervaringen op, ontmoeten nieuwe mensen en maken kennis met diverse culturen tijdens onze reizen. Ook wij Nederlanders zelf - toch al een van de meest bereisde volken ter wereld – gaan steeds vaker op reis. En tegelijkertijd zal dus ook het aantal buitenlandse gasten dat Europa en ons land wil bezoeken, de komende jaren toenemen.

Deze buitenlandse gasten besteden jaarlijks zo’n 11 miljard euro in ons land en zorgen tegelijkertijd voor zo’n 90.000 banen. Dat het daarbij om zogenaamde ‘kleinere’ banen gaat, zoals wordt gesteld in het artikel in De Groene Amsterdammer van 23 mei 2017, klopt inderdaad. En laat dat nou net het soort banen zijn waar het uitdagende deel van onze arbeidsmarkt baat bij heeft.

Tegelijkertijd moeten we er zondermeer voor waken dat de drukte in onze hoofdstad niet omslaat naar (meer) overlast. Daar waar dit toch gebeurt, zijn snelle en effectieve maatregelen nodig. Effectieve maatregelen zijn gebaseerd op volledig en juist inzicht in het daadwerkelijke probleem. En dat inzicht is waar het op dit moment nog aan ontbreekt. Want wie zorgt er voor de drukte? En waar en op welk moment? En vooral: wie levert daadwerkelijk overlast? Ter illustratie: Amsterdam telde in 2015, 26 miljoen bezoeken. Dit betreft voor 60% dagbezoek. Daarvan betreft tweederde Nederlanders zelf. Goed inzicht in wie er wanneer gebruikmaakt van de openbare ruimte en infrastructuur is cruciaal om te kunnen bepalen welke maatregelen er nodig zijn. Drukte die wordt veroorzaakt door Nederlandse dagjesmensen vraagt om andere oplossingen dan de drukte, laat staan overlast, die ontstaat als gevolg van uiteenlopende internationale bezoekers.  

Wat voorop staat is dat er een juiste balans moet zijn tussen de (be)leefbaarheid zoals wordt ervaren door bewoners en bezoekers. Ze vertegenwoordigen twee kanten van dezelfde medaille; ze hebben elkaar nodig. Een vitale en leefbare stad voor bewoners levert waardevolle en authentieke belevingen voor bezoekers van morgen. Bovendien is dat een belangrijke conditie voor ondernemers die ook in de toekomst succesvol willen zijn.

Mijn pleidooi is dan ook dat bewoners, bedrijven en bestuurders hierin daadwerkelijk sámen optrekken en met elkaar in gesprek en aan de slag moeten gaan. Als bondgenoten in plaats van tegenstanders. Het dieptepunt vormt een column in het FD van maandag 29 mei 2017, waarin de heer Grapperhaus ‘Toerisme’ attaqueert in relatie tot de kans op terrorisme en een onderbemensde politiemacht. De wereld op zijn kop. De schuld ligt niet bij de (inter)nationale gasten, maar bij daders danwel het ontbreken van effectief, integraal beleid. Het debat en vooral echte oplossingen zijn gebaat bij bondgenootschappen in plaats van populisme, polariseren of bagatelliseren. Balans in de stad vereist balans in het debat. Het is zaak dat belanghebbenden gezamenlijk aan oplossingen werken, die wat ons betreft deels verder reiken dan de gemeentegrens van Amsterdam.

Het is van nationaal belang dat we de toekomstige groei van het (inter)nationaal bezoek goed opvangen, onder meer door versterkt en versneld in te zetten op het spreiden van bezoekers naar andere, soms minder bekende, steden en streken in ons land. Bovenop concrete interventies, in onze hoofdstad, om daar waar drukte leidt tot overlast dit snel en adequaat aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Op die manier kan heel Nederland profiteren van onze mondiale gasten, net zoals Nederlanders genieten van de wereld.